Friday, 31 January 2014

Srimad Sundarakandam !! Phalashruthi : !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shrunothi Ya Idham Kavyamarsham Valmikina Krutham
Shraddhadhano Jithakrodha Durganyathi Tharathyasou.
Pranamya Shirasa Nithyam Shrothavyam Kshathriyair Dhwijath
Ishwaryam Putra Labhascha Bhavishyathi Na Samshaya:
Ramayanamidham Krustnam Shrunvatha: Padatha: Sadha
Preeyathe Sathatham Rama: Sa Hi Vishnu: Sanathana:
Kudumba Vruddhim Dhana Dhanya Vruddhim Striyascha Mukhya: Sukhamuthamam Cha Bhuvi Chartha Siddhim
Ayushya Arogyakaram Yasshsyam Soubhathrukam Budhikaram Sukham Cha
Shrothavyametha Niyamena Sadbhirakhyanamojaskara Mruddhikamai:


 
 
 
Phalasruthi :  Whoever listens to the glorious myth of Lord Rama composed by Maharishi Valmiki would be endowed with righteousness, fame, virtues, longevity, protected from all the misfortunes, virtuous offspring, wisdom and intelligence, prosperity and over power their enemies.  The abundance of pieties’ to the worshipper includes bestowed with the honorable sons like Rama, Lakshmana, Bharatha & Shatrugna to Kousalya, Sumitra and Kaikeyi and lives happily with their children and grandchildren.  Whoever listens to the glorious compositions attentively would be relieved from all the difficulties and whoever separated from the families and relatives will be united.  Whoever reads the glories of Rama would be blessed by the deities, the houses where the glories of Rama’s chanted would be relieved from all the obstacles.  The worshipper would be relieved from all the sins.  The Kshakthriyas should listen to this great epic after offering salutations to a Brahmin that would provide salvation.  Rama is the supreme Lord/ Vishnu descended to Earth for the protection of righteousness (Yadha Yadha Hi Dharmasya Glanir Bhavathi Bharatha | Abhyuthanam Adharmasya Thathathmanam Srujamyaham ||) and the great serpant Anantha as Lakshmana.  Listening or reading the glorious epic Srimad Ramayanam would please the forefathers/Pithrus.  Whoever describes this glorious myth devotedly would reside in the Abode of Lords.
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!